Phung Kinh Gu

From The Bai Universe
Jump to navigation Jump to search
Phung Kinh Gu
冯经局
Phùng Kinh Gục
Phung in 1959
President of Kuehong
In office
20 April 1955 – 6 September 1959
Chairman of the Development of West Kuehong 陈卡诺 Trần Tạp Nặc
Predecessor 苏哈托 Tô Cáp Thác
Successor 莫丹卡 Mạc Đan Tạp

Phùng Kinh Gục (冯经局; 9 June 1890 – 6 September 1959) was a Bai Kuehongese politician.